Từ 5/10, bãi bỏ Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng

Từ 5/10, bãi bỏ Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 37/2017/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 7/3/2006 về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng. Ảnh minh…