100% hãng hàng không đăng ký thực hiện Cơ chế một cửa hàng không

100% hãng hàng không đăng ký thực hiện Cơ chế một cửa hàng không

100% hãng hàng không đăng ký thực hiện Cơ chế một cửa hàng không

Cục Hải quan Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai thí điểm Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không, từ chỉ có một hãng hàng không tham gia, đến nay, 100%  các hãng hàng không hoạt động tại sân bay quốc tế Nội Bài đã có văn bản xác nhận đăng ký tham gia thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không.

Hoạt động XNC tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Hệ thống một cửa hàng không được đưa vào vận hành thí điểm tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài từ ngày 1/1/2017, tiếp nhận  thông tin điện tử về hàng hóa từ Vietnam Airlines (không yêu cầu cung cấp hồ sơ giấy).

Bên cạnh đó, từ ngày 1/4/2017, Cục Hải quan Hà Nội phối hợp với Tổng cục Hải quan và 3 doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không thí điểm tiếp nhận thông tin điện tử tự động về hàng hóa đối với 36 hãng hàng không do các kho này phục vụ tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Tính đến 30/6/2017, đã có 52 hãng hàng không và 4 doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không có văn bản xác nhận đăng ký tham gia thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không.

Từ kết quả của quá trình thí điểm thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia với Vietnam Airlines, trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội và các đơn vị có liên quan mở rộng phạm vi và đối tượng tham gia thí điểm: Tiếp nhận toàn bộ các loại thông tin từ Vietnam airlines (bao gồm cả thông tin hành khách,hành lý, tổ bay); tiếp nhận thông tin từ các hãng hàng không khác đã đăng ký tham gia Cơ chế một cửa quốc gia; phối hợp các doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không xây dựng hệ thống thực hiện Cargo Control đối với hàng hóa của Vietnam Airlines và 43 hãng hàng không mà các DN kho đang phục vụ tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không sẽ giúp quản lý thông tin hàng hóa từ trước chuyến bay đến khi hàng hóa được thông quan. Nhờ đó giúp công tác quản lý hải quan được chặt chẽ, hiệu quả, chủ động, thông quan nhanh, đồng thời xác định và quản lý được doanh nghiệp, hành khách, lô hàng, chuyến bay trọng điểm.

Bên cạnh đó, triển khai Cơ chế một cửa cũng nhằm thống nhất về chuẩn dữ liệu, kết nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước để đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm chi phí, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước. Phù hợp các chuẩn quốc tế để dễ triển khai, thuận lợi cho doanh nghiệp hàng không tham gia thực hiện cơ chế một cửa quốc gia.

Doanh nghiệp rút ngắn thời gian, công sức và nhân lực cho việc tạo lập, in ấn và chuẩn bị, giao nộp các bộ hồ sơ giấy đối với mỗi chuyến bay tới các cơ quan nhà nước khác nhau.