Nhanh chóng giải quyết vướng mắc giải ngân các dự án giao thông trọng điểm

Nhanh chóng giải quyết vướng mắc giải ngân các dự án giao thông trọng điểm Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT) vào ngày 17/8,…

Thủ tướng đôn đốc các địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế

Thủ tướng đôn đốc các địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo xuống từng địa phương để…