FPT thu gần 112 tỷ đồng mỗi ngày

FPT thu gần 112 tỷ đồng mỗi ngày

FPT thu gần 112 tỷ đồng mỗi ngày

Khối công nghệ và viễn thông là hai lĩnh vực cốt lõi, đóng góp chính vào lợi nhuận của Tập đoàn FPT trong nửa đầu năm.

Công ty cổ phần Tập đoàn FPT (mã CK: FPT) vừa công bố sơ bộ kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm 2017. Trong đó, tập đoàn ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 20.136 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2016 và đạt 102% kế hoạch lũy kế 6 tháng. Lợi nhuận sau thuế 1.211 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng lợi nhuận của FPT trong 6 tháng đầu năm được đóng góp chủ yếu từ hai lĩnh vực cốt lõi là công nghệ và viễn thông, chiếm 75% tổng lợi nhuận toàn tập đoàn. Lợi nhuận trước thuế của khối công nghệ và viễn thông tăng lần lượt là 27% và 17% so với cùng kỳ năm trước.

Khối phân phối – bán lẻ hoàn thành 103% kế hoạch về doanh thu và 104% kế hoạch lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng. Trong đó, lĩnh vực bán lẻ tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động kinh doanh nửa đầu năm với mức tăng 31% về doanh thu và 44% về lợi nhuận.

Trong 6 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận doanh thu đạt 3.071 tỷ đồng, tăng 14%. Lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Tin tức xuất nhập khẩu
Tin tức hải quan
Tin tức ngành logistics
Tin tức kinh tế Việt Nam