Gần 77.000 DN gia nhập thị trường trong 6 tháng

Gần 77.000 DN gia nhập thị trường trong 6 tháng

Gần 77.000 DN gia nhập thị trường trong 6 tháng

Số doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại thị trường tăng cao. Trong ảnh là sản xuất của một doanh nghiệp tại TPHCM – Ảnh minh họa: Quốc Hùng

 

(TBKTSG Online) – Tình hình doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại thị trường trong nửa đầu năm nay đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái với số tổng cộng là 76.655 doanh nghiệp.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm 61.276 doanh nghiệp thành lập với số vốn đăng ký là 596.196 tỉ đồng, tăng 12,4% về số doanh nghiệp và tăng 39,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm nay đạt 9,7 tỉ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính cả 859.186 tỉ đồng vốn tăng thêm của hơn 18.100 doanh nghiệp xin điều chỉnh trong cùng thời gian trên, thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong thời gian nửa đầu năm nay là 1.455.382 tỉ đồng.

Theo cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh, tình hình cho thấy số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký 6 tháng đầu năm có xu hướng tăng trong giai đoạn 2013 – 2017. So sánh giữa 6 tháng đầu năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2013, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 1,5 lần, số vốn đăng ký tăng gần 3 lần, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân/doanh nghiệp tăng 1,8 lần.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng qua là 627.323 lao động, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ quan này cho biết, số lượng doanh nghiệp thành lập trong nửa đầu năm nay tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, lĩnh vực kinh doanh bất động sản có gần 2.280 doanh nghiệp, tăng 68,3%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 679 doanh nghiệp, tăng 37,2%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 318 doanh nghiệp, tăng 30,9%; giáo dục và đào tạo có 1.597 doanh nghiệp, tăng 30,4%; sản xuất phân phối điện, nước, ga có 442 doanh nghiệp, tăng 23,1%…

Duy nhất chỉ có lĩnh vực vận tải kho bãi có 3.068 doanh nghiệp, giảm 5,5%.

Ngoài ra, trong 6 tháng qua có gần 15.380 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, cùng thời gian trên có 14.377 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng có thể sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 23.530 doanh nghiệp, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 5.443 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỉ đồng, chiếm 91,5% trên tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể. So sánh với cùng kỳ năm ngoái thì số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỉ đồng tăng 23,1%.