Hải quan muốn hiệp hội tham gia phân loại hàng hóa

Hải quan muốn hiệp hội tham gia phân loại hàng hóa

Hải quan muốn hiệp hội tham gia phân loại hàng hóa

Cơ quan hải quan và doanh nghiệp vẫn thường không đồng quan điểm về việc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: Minh Tâm.

 

(TBKTSG Online) – Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đề xuất mời đại diện của hiệp hội ngành hàng tham gia vào hội đồng tư vấn phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

Điểm mới này được thể hiện trong dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015 đang được Bộ Tài chính đăng tải công khai để lấy ý kiến các bên liên quan.

Theo dự thảo, cơ quan quản lý sẽ thành lập một hội đồng được gọi là Hội đồng tư vấn phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu. Hội đồng này có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có tính chất phức tạp, có tranh chấp hoặc có nhiều ý kiến khác nhau.

Theo mô tả của cơ quan soạn thảo văn bản, hội đồng tư vấn sẽ được chia thành các tổ chuyên môn với thành phần là chuyên viên đến từ các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, bộ quản lý chuyên ngành và đại diện của các hiệp hội doanh nghiệp liên quan đến ngành hàng, lĩnh vực.

Việc đại diện hiệp hội ngành hàng tham gia vào quá trình phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (với việc xác định mã số hàng hóa, tên gọi, mô tả… làm cơ sở để áp thuế suất thuế nhập khẩu hoặc xuất khẩu) dù là trong những trường hợp có tranh cãi là một điểm mới đáng chú ý.

Lâu nay, công việc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chỉ do cơ quan quản lý thực hiện. Cơ quan hải quan và doanh nghiệp cũng thường xuyên không thống nhất với nhau về mã số hàng hóa, mức thuế của mặt hàng xuất nhập khẩu.

Trong thời gian qua, đã có không ít lần, cơ quan hải quan ra quyết định truy thu thuế của doanh nghiệp vì áp lại mã số hàng hóa khác với mã mà doanh nghiệp tự khai trước đó. Cũng đã có không ít doanh nghiệp thực hiện khởi kiện cơ quan hải quan để đòi quyền lợi…