[Infographics] 12 dự án thua lỗ, yếu kém thuộc ngành công thương

[Infographics] 12 dự án thua lỗ, yếu kém thuộc ngành công thương

[Infographics] 12 dự án thua lỗ, yếu kém thuộc ngành công thương

Trong số 12 dự án thua lỗ, yếu kém thuộc ngành công thương, hiện chỉ các dự án thuộc ngành hóa chất và thép đã có biện pháp tháo gỡ khó khăn, bước đầu đi vào hoạt động hiệu quả.

Tin tức hải quan
Tin tức xuất nhập khẩu