Infographics: Cơ cấu các thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam

Infographics: Cơ cấu các thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam

Infographics: Cơ cấu các thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam

Theo Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng/2017, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 32,76 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc vươn lên là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam với 23,94 tỷ USD, tăng mạnh 45,2%; thị trường Hoa Kỳ đánh mất vị trí thứ 2 cho Hàn Quốc và trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam với kim ngạch 19,96 tỷ USD, tăng 12,9%.

Nguồn: Tổng cục Hải quan