Infographics: Những nhóm hàng xuất nhập khẩu chính 7 tháng năm 2017

Infographics: Những nhóm hàng xuất nhập khẩu chính 7 tháng năm 2017

Infographics: Những nhóm hàng xuất nhập khẩu chính 7 tháng năm 2017

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng đầu năm 2017 của Việt Nam đạt 233,13 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tin tức xuất nhập khẩu
Tin tức hải quan
Tin tức ngành logistics
Tin tức kinh tế Việt Nam
Tin tức Logistics Việt Nam: http://scanwelllogistics.vn/vi/tin-tuc-nganh
Tin tức Logistics Thế Giới:  http://scanwelllogistics.vn/industry-news