Tăng vốn Nhà nước thêm 20 nghìn tỷ đồng qua kiểm toán 7 DNNN

Tăng vốn Nhà nước thêm 20 nghìn tỷ đồng qua kiểm toán 7 DNNN

Tăng vốn Nhà nước thêm 20 nghìn tỷ đồng qua kiểm toán 7 DNNN

Qua kiểm toán các DNNN, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra những hạn chế trong việc xác định giá trị DN và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công bố giá trị DN cổ phần hóa, nhất là việc lựa chọn phương pháp định giá, xác định giá trị thương hiệu, lợi thế kinh doanh, giá trị các khoản đầu tư tài chính, giá trị quyền sử dụng đất…

Qua kiểm toán các DNNN, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra những hạn chế trong việc  xác định giá trị DN. Ảnh Nguyễn Hà

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Quốc tế Xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa và vai trò của Kiểm toán Nhà nước do Hiệp hội Kế toán Công chứng Vương quốc Anh (ACCA) và Kiểm toán Nhà nước phối hợp tổ chức ngày 21/8.

Theo Ban tổ chức hội thảo, cổ phần hóa DNNN là giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế , tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển.

Trong cổ phần hóa, việc xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa là giai đoạn then chốt, làm tiền đề cho việc phê duyệt phương án cổ phần hóa về sau. Kiểm toán kết quả định giá DNNN do Kiểm toán Nhà nước tiến hành có ý nghĩa quan trọng, không chỉ dừng lại ở việc xác định tăng giá trị thực tế vốn Nhà nước, kiến nghị xử lý tài chính mà còn xử lý thực trạng xác định giá trị DN, các tồn tại bất cập đang diễn ra trong quá trình cổ phần hóa để kịp thời kiến nghị sửa đổi cơ chế chính sách hiện hành.

Trong bối cảnh Chính phủ quyết tâm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa DNNN, đặc biệt số DNNN còn lại trong giai đoạn này đa phần là các DN có quy  mô về tài sản rất lớn, rủi ro thất thoát tiền và tài sản Nhà nước trong quá trình xác định giá trị DN càng trở nên hiện hữu.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà kinh tế đã làm rõ những bất cập trong việc xác định giá trị DNNN hiện nay, thực trạng công tác kiểm toán giá trị DNNN của Kiểm toán Nhà nước và giải pháp, đề xuất các kiến nghị nâng cao hiệu quả  kiểm toán xác định giá trị DNNN trước khi cổ phần hóa.

TS Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, kết quả kiểm toán năm 2016 định giá DN và xử lý các vấn đề về tài chính trước khi cổ phần hóa của 7 DN, Kiểm toán Nhà nước đã xác định vốn Nhà nước tăng thêm 20.818 tỷ đồng. Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra những hạn chế trong việc  xác định giá trị DN và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công bố giá trị DN cổ phần hóa, nhất là việc lựa chọn phương pháp định giá, xác định giá trị thương hiệu, lợi thế kinh doanh, giá trị các khoản đầu tư tài chính, giá trị quyền sử dụng đất…

Tuy nhiên, TS Hồ Đức Phớc, nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tổ chức kiểm toán, cần làm rõ cách thức tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả kiểm toán cũng như sử dụng kết quả kiểm toán khi xác định giá trị DN trong quá trình cổ phần hóa. Do đó, mục tiêu của hội thảo là để học hỏi kinh nghiệm quốc tế từ những cơ quan Kiểm toán có uy tín trong kiểm toán, xác định giá trị DN khi cổ phần hóa.

Cũng trong hội thảo, ông Brian McEnery, Chủ tịch ACCA Toàn cầu cho biết, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, cổ phần hóa không nên được coi là giải pháp chữa trị thần kỳ cho DNNN hoạt động không hiệu quả. Việc đa dạng hóa sở hữu về lý thuyết giúp cải thiện việc ra quyết định của công ty, áp dụng các thực tiễn kinh doanh phù hợp hơn và đảm bảo nguồn vốn đa dạng hơn, tuy nhiên, cơ hội chỉ có thể hiện thực hóa nếu có được chiến lược, giải pháp cải cách quản trị DN hiệu quả hỗ trợ.

Bên cạnh đó, ông Brian McEnery cũng chia sẻ một số giải pháp cụ thể về việc lựa chọn phương pháp định giá, vai trò của các chuyên gia định giá ngoài cơ quan Kiểm toán Nhà nước cũng như công tác chuẩn bị cần thiết từ phía DNNN khi cổ phần hóa ở Anh quốc và quốc tế.  Ông cho biết, ngoài việc đảm bảo tính độc lập trong việc định giá và quy trình cổ phần hóa DNNN, các cơ quan Kiểm toán Nhà nước quốc tế thường xây dựng các bộ tài liệu về các thông lệ tốt nhất về định giá DNNN trước khi cổ phần hóa trên cơ sở tập hợp các phát hiện, đề xuất trong quá trình kiểm toán đã thực hiện nhằm hỗ trợ Chính phủ thực hiện cổ phẩn hóa DNNN nhanh và hiệu quả hơn.

Tin tức xuất nhập khẩu
Tin tức hải quan
Tin tức ngành logistics
Tin tức kinh tế Việt Nam
Tin tức Logistics Việt Nam: http://scanwelllogistics.vn/vi/tin-tuc-nganh
Tin tức Logistics Thế Giới:  http://scanwelllogistics.vn/industry-news