Thống nhất quy trình miễn, giảm thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Thống nhất quy trình miễn, giảm thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Thống nhất quy trình miễn, giảm thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Để thực hiện miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được thống nhất, đơn giản, dễ hiểu, Cục Thuế TP. Hà Nội vừa hướng dẫn quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.
Hoạt động nghiệp vụ tại cơ quan Thuế. Ảnh Thùy Linh.
Nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam cũng như đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam khi thực hiện đầu tư ra nước ngoài, Chính phủ Việt Nam đã ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế đối với thu nhập với 76 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Một trong các công việc xử lý hồ sơ Hiệp định là xử lý miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Việc xử lý hồ sơ miễn, giảm thuế theo Hiệp định được nhanh chóng, kịp thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài cũng như thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế.

Cục Thuế TP. Hà Nội tóm tắt quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần như sau:

Thứ nhất, tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm thuế. Việc tiếp nhận hồ sơ miễn giảm thuế của người nộp thuế (NNT) được thực hiện theo quy định của Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của NNT theo cơ chế “một cửa” ban hành kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC.

Thứ hai, xử lý hồ sơ. Trong vòng 1 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các thủ tục hồ sơ liên quan. Trường hợp phát hiện hồ sơ khai thiếu, khai sai hoặc thiếu hồ sơ, thủ tục hoặc có nghi vấn, có thông báo giải trình bổ sung hồ sơ trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ theo mẫu 06/QTr-MGT ban hành kèm theo Quy trình này.

Đối với hồ sơ không đủ điều kiện miễn, giảm thuế theo Hiệp định hoặc có một phần thuế của hồ sơ không đủ điều kiện miễn, giảm thuế theo Hiệp định thì dự thảo công văn trả lời theo mẫu và làm tờ trình trình Lãnh đạo Cục về số tiền không đủ điều kiện miễn, giảm thuế theo Hiệp định.

Thứ ba, làm công văn miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Lãnh đạo Cục Thuế sẽ duyệt hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế theo Hiệp định, ký theo thẩm quyền quy định. Thời gian thực hiện chậm nhất không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình.