Tiết kiệm hơn 200 tỷ đồng chi phí kiểm kê rừng toàn quốc

Tiết kiệm hơn 200 tỷ đồng chi phí kiểm kê rừng toàn quốc

Tiết kiệm hơn 200 tỷ đồng chi phí kiểm kê rừng toàn quốc

 Bộ NN&PTNT vừa công bố kết quả kiểm kê rừng toàn quốc, với số chi phí thực hiện kiểm kê là trên 750 tỷ đồng, tiết kiệm được hơn 200 tỷ đồng.

Toàn quốc hiện có hơn 14,3 triệu ha rừng. Ảnh: Internet

Cụ thể, báo cáo của Bộ NN&PTNT cho thấy: Tổng kinh phí được phê duyệt để thực hiện “Dự án Tổng Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016” là 960 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước trên 771 tỷ đồng gồm ngân sách Trung ương là 672,08 tỷ đồng, ngân sách địa phương 98,94 tỷ đồng.

Kết quả thực tế, tổng kinh phí thực hiện là 750,95 tỷ đồng. Như vậy, so với tổng mức kinh phí dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì đã tiết kiệm được hơn 200 tỷ đồng, tương đương 22%. Trong đó, ngân sách Trung ương tiết kiệm được 72,3 tỷ đồng so với dự toán. Ngân sách địa phương tiết kiệm được 139,45 tỷ đồng so với dự toán.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết: Tích hợp tính đến ngày 31-12-2016, toàn quốc có hơn 14,3 triệu ha rừng. Trong đó, rừng tự nhiên là hơn 10,2 triệu ha, chiếm 71%; rừng trồng là trên 4,1 triệu ha, chiếm 29%. Trữ lượng gỗ của cả nước là trên 1.182 triệu m3.

Giai đoạn 2011-2016, diện tích rừng tăng 989.607 ha, bình quân 160.000ha/năm. Diện tích rừng ở nhiều vùng sinh thái tăng nhanh như: Đông Bắc tăng 5%, Bắc Trung Bộ tăng 3%, Tây Bắc tăng 1,5% và Duyên hải Nam Trung Bộ tăng 5,2%. …

“Diện tích rừng tăng chủ yếu do nhu cầu gỗ nguyên liệu tăng mạnh. Ngành công nghiệp chế biến gỗ đã trở thành ngành hàng XK chủ lực, phát triển mạnh số lượng DN chế biến gỗ (tăng từ 1.200 DN năm 2000 lên 3.500 DN năm 2015). Bên cạnh đó, nhiều vùng cây nguyên liệu tập trung (Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ) được hình thành, hiệu quả trồng rừng được cải thiện, người trồng rừng có cơ hội tích lũy tăng thu nhập, nên diện tích rừng tăng nhanh”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh.

Tin tức xuất nhập khẩu
Tin tức hải quan
Tin tức ngành logistics
Tin tức kinh tế Việt Nam
Xem thêm: facebook.com/scanwellvietnam