TP.HCM: Thực hiện quản lý xăng dầu bán lẻ bằng tem đặc thù

TP.HCM: Thực hiện quản lý xăng dầu bán lẻ bằng tem đặc thù

TP.HCM: Thực hiện quản lý xăng dầu bán lẻ bằng tem đặc thù

Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trong kinh doanh bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn TP.HCM” (gọi tắt là Đề án) do Cục Thuế TP.HCM chủ trì xây dựng vừa được UBND TP.HCM thông qua để thực hiện.

TP.HCM sẽ dán tem do cơ quan Thuế phát hành để quản lý, thu thuế bán lẻ xăng dầu.

Hiện có 533 cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Theo Cục Thuế TP.HCM, tính đến thời điểm tháng 6/2016, trên địa bàn TP.HCM hiện có 533 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, tương ứng với 3.700 cột đo xăng dầu, trong đó có 244 cửa hàng thuộc sở hữu các công ty, 289 cửa hàng thuộc các thành phần kinh tế tư nhân.

Hiện tại, công tác quản lý thuế được thực hiện theo cơ chế doanh nghiệp tự kê khai tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý Thuế. Cơ quan thuế thực hiện chức năng kiểm tra, thanh tra sau khi doanh nghiệp kê khai và nộp thuế chủ yếu thông qua các tờ khai thuế, báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, dữ liệu do doanh nghiệp cung cấp.

Tuy nhiên, hành vi vi phạm thực tế của một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu ngày càng tinh vi, phức tạp, bên cạnh đó, ý thức của người dân, người tiêu dùng trong việc sử dụng chứng từ, hóa đơn và phối hợp với các cơ quan chức năng còn hạn chế.

Trên thực tế, do nhu cầu xăng, dầu cao một số đơn vị vì mục đích lợi nhuận, đã nhập xăng, dầu trôi nổi trên thị trường về bán và không thực hiện kê khai đầu ra, đầu vào, nộp thuế cho lượng xăng dầu trên. Việc này không chỉ gây thất thu cho ngân sách nhà nước mà còn làm mất bình đẳng trong kinh doanh và gây tổn hại cho người tiêu dùng do chất lượng xăng dầu trôi nổi không được kiểm soát về chất lượng, thường không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

Phần lớn người tiêu dùng là cá nhân khi mua xăng, dầu đều không lấy hóa đơn, lợi dụng tình trạng này, một số doanh nghiệp đã đưa lượng xăng dầu trên vào các hóa đơn để cung cấp cho các tổ chức hành chính sự nghiệp thanh quyết toán với ngân sách nhà nước hoặc cung cấp cho các cửa hàng kinh doanh áp dụng phương pháp khấu trừ để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đồng thời hạch toán chi phí nhằm làm giảm thu nhập chịu thuế dẫn đến giảm số thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan còn nhiều hạn chế, cần hoàn thiện quy chế phối hợp trong quản lý kinh doanh xăng dầu để tạo sự minh bạch, rõ ràng trách nhiệm của mỗi cơ quan trong quản lý, trong đó cần kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế xăng, dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Quản lý bằng tem đặc thù

Theo ông Lê Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, Đề án nhằm quản lý chặt chẽ sản lượng bán ra của các cửa hàng bán xăng dầu làm căn cứ kê khai nộp thuế góp phần chống thất thu cho ngân sách nhà nước; chống tiêu cực trong việc mua, bán hóa đơn của các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu; tăng cường tính tự giác và gắn trách nhiệm có tính bắt buộc của các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trong việc cung cấp hoá đơn hợp pháp khi bán cho người tiêu dùng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu và bảo vệ cho người tiêu dùng.

Tính đến tháng 1/2017, TP.HCM có 3 khu chế xuất và 15 khu công nghiệp, số lượng doanh nghiệp nhiều, dân số đông… dẫn đến nhu cầu sử dụng, tiêu thụ xăng dầu lớn.

Tuy nhiên, số thu NSNN từ lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thời gian qua còn chưa tương xứng với tốc độ phát triển. Vì thế, quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu, chống buôn lậu và gian lận thương mại, chống thất thu thuế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần phải được tăng cường, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả, tạo điều kiện cửa hàng hoạt động kinh doanh xăng dầu phát triển bền vững, tạo công bằng trong kinh doanh và góp phần tăng nguồn thu NSNN trên địa bàn.

Nhằm khắc phục những vấn đề còn hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn nói chung, cũng như quản lý thuế đối kinh doanh xăng dầu nói riêng cần thực hiện đúng nguyên tắc “thu đúng, thu đủ, thu kịp thời”, đảm bảo chống thất thu ngân sách nhà nước; đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ chấp hành chính sách pháp luật về thuế của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, đảm bảo công bằng, bình đẳng về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, việc ban hành đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trong kinh doanh bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn TP.HCM” là nội dung cần thiết và cấp bách hiện nay.

Để thực hiện Đề án này, Cục Thuế thành phố chủ trì đề án và phối hợp với Sở Công thương (Chi cục Quản lý thị trường), Sở Khoa học Công nghệ ( Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), Sở Tài chính, UBND quận huyện. Cục Thuế TP.HCM sẽ phát hành tem loại bóc vỡ, chống giả có ký hiệu và số sê ri, biểu tượng Cục Thuế TP.HCM dán niêm phong đồng hồ công tơ tổng trên các cột đo xăng dầu của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Tin tức xuất nhập khẩu

Tin tức hải quan