Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn của Việt Nam

Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn của Việt Nam

Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn của Việt Nam

 Theo Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng/2017 kim ngạch xuất nhập khẩu của 10 thị trường lớn nhất của Việt Nam đạt kim ngạch 212,45 tỷ USD, chiếm 91,1% kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Thị trường Trung Quốc với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 47,21 tỷ USD, chiếm 20,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong đó, lớn nhất vẫn là thị trường Trung Quốc với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 47,21 tỷ USD, chiếm 20,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước; Hàn Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn lớn thứ 2 của Việt Nam với hơn 34,04 tỷ USD, chiếm 14,6%; Hoa Kỳ là thị trường lớn thứ 3 với kim ngạch 28,86 tỷ USD, chiếm 12,4%, tiếp theo là thị trường EU (28 nước) với 28,24 tỷ USD, chiếm 12,1%, thị trường ASEAN với kim ngạch hơn 27,94 tỷ USD; chiếm 12%; …

Về thị trường xuất khẩu, trong 7 tháng/2017, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch hơn 23,44 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước; thị trường (EU 28 nước) đạt kim ngạch 21,4 tỷ USD, tăng 12,6%, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 với hơn 15,62 tỷ USD, tăng 44%; thị trường ASEAN với kim ngạch 12,13 tỷ USD, tăng 26,5%; Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 với kim ngạch hơn 9,42 tỷ USD, tăng 18,2%; tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch gần 7,74 tỷ USD, tăng 28,2%; …

Về thị trường nhập khẩu, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Việt Nam với kim ngạch 31,59 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm tỷ trọng 26,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước; thị trường Hàn Quốc đứng thứ 2 với 26,31 tỷ USD, tăng 48,8%, chiếm tỷ trọng 22,3%; ASEAN là thị trường cung cấp hàng hóa lớn thứ 3 cho Việt Nam với kim ngạch 15,81 tỷ USD; tăng 18,1%; chiếm tỷ trọng 13,4%; …

Tin tức xuất nhập khẩu
Tin tức hải quan
Tin tức ngành logistics
Tin tức kinh tế Việt Nam
Tin tức Logistics Việt Nam: http://scanwelllogistics.vn/vi/tin-tuc-nganh
Tin tức Logistics Thế Giới:  http://scanwelllogistics.vn/industry-news