Vinasun ‘bi đát’ ra sao từ khi có Uber, Grab

Vinasun ‘bi đát’ ra sao từ khi có Uber, Grab

Từ vị trí “ngôi vương” ở phía Nam, Vinasun giờ mất hàng nghìn lao động, xe nằm bãi, thậm chí tính chuyện mở xe ôm ‘sống còn’ với Uber, Grab.