Xuất hiện tín hiệu thặng dư thương mại

Xuất hiện tín hiệu thặng dư thương mại

Xuất hiện tín hiệu thặng dư thương mại

Kết quả được Tổng cục Hải quan ghi nhận mới nhất từ hoạt động của cộng đồng DN cho thấy, cả trị giá kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của cả nước đều duy trì đà tăng trưởng mạnh. Trong đó, đã xuất hiện tín hiệu xuất siêu khi trị giá kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh hơn nhập khẩu.
Biểu đồ kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 5 tháng/2017 so với 5 tháng/2016. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Cụ thể, theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2017 (từ 16 đến 30/57) đạt 20,08 tỷ USD, tăng 22,9% tương ứng tăng hơn 3,74 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2017.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 05/2017 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tính hết tháng 5/2017 đạt gần 162,45 tỷ USD, tăng 21,5% tương ứng tăng gần 28,77 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Đáng chú ý, nửa cuối tháng 5 vừa qua, cán cân thương mại hàng hóa cả nước có mức thặng dư 540 triệu USD. Tuy nhiên, tính hết tháng 5 mức thâm hụt thương mại của nước ta vẫn ở mức cao gần 2,5 tỷ USD, bằng 3,1% kim ngạch xuất khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 2 tháng 5 đạt hơn 10,31 tỷ USD, tăng 35,3% (tương ứng tăng gần 2,69 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 5.

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 5 tăng so với 15 ngày trước đó chủ yếu nhờ sự tăng trưởng của điện thoại các loại và linh kiện tăng 34,7%; hàng dệt may tăng 42,5; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 56,7%; giầy dép các loại tăng 34%…

Như vậy, tính đến hết tháng 5 năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 79,98 tỷ USD, tăng 18,4% tương ứng tăng hơn 12,45 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2016.

Về hoạt động nhập khẩu, tổng trị giá nhập khẩu trong kỳ 2 tháng 5 đạt hơn 9,77 tỷ USD, tăng 12,1% so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 5. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng chủ yếu ở một số nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 17,1%; máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác tăng 10,7%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 33,9%; hạt điều tăng 126,2%; xăng dầu các loại tăng 39,1%…

Như vậy, tính đến hết tháng 5, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 82,47 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2016.