Những nhóm hàng xuất khẩu chính 7 tháng năm 2017

Những nhóm hàng xuất khẩu chính 7 tháng năm 2017

Những nhóm hàng xuất khẩu chính 7 tháng năm 2017

 Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa 7 tháng 2017, có 21 nhóm hàng/45 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Trong đó, 10 nhóm hàng có kim ngạch lớn nhất đạt kim ngạch 82,52 tỷ USD, chiếm 71,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất 7 tháng 2017 so với cùng kỳ 2016.

Điện thoại các loại và linh kiện: Đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng là 3,07 tỷ USD, giảm 4,9% so với tháng trước, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 7 tháng/2017 đạt 22,56 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong 7 tháng/2017 chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với kim ngạch 2,24 tỷ USD, giảm 4,0% so với cùng kỳ năm trước; Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) với kim ngạch 2,24 tỷ USD, giảm 13,4%; Hàn Quốc với 2,03 tỷ USD, tăng 34,5%; ….

Hàng dệt may: Đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng là 2,46 tỷ USD, tăng 3,8% so với tháng trước, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2017 đạt hơn 14,19 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước;

Trong 7 tháng/2017, 48,8% trị giá hàng dệt may của cả nước được xuất khẩu sang Hoa Kỳ với kim ngạch 6,92 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước; đứng thứ 2 trường EU (28 nước) với kim ngạch 2,08 tỷ USD, tăng 2,7%; tiếp theo là thị trường Nhật Bản với kim ngạch 1,65 tỷ USD, tăng 6,9%;…

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng là 2,09 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2017 đạt 16,64 tỷ USD, tăng 43,7% so với tháng trước.

Trong 7 tháng/2017, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chủ yếu được xuất khẩu sang các thị trường: Trung Quốc với 3,36 tỷ USD, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước; Hoa Kỳ với 1,68 tỷ USD, tăng 3%; Hà Lan đạt 1,13 tỷ USD, tăng 26,5% …

Giày dép các loại: Xuất khẩu giầy dép các loại trong tháng đạt 1,3 tỷ USD, giảm 6,4% so với tháng trước, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2017 đạt 8,34 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu giầy dép của Việt Nam trong 7 tháng/2017 chủ yếu gồm: thị trường Hoa Kỳ với hơn 2,89 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước; thị trường EU đạt gần 2,69 tỷ USD, tăng 8,6%; thị trường Trung Quốc với 623 triệu USD, tăng 30,2%; …

Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác: Đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng là 1,06 tỷ USD, tăng 3,5% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2017 đạt 6,99 tỷ USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước;

Trong 7 tháng/2017, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác chủ yếu được xuất khẩu đi các thị trường sau:  Hoa Kỳ đạt trị giá 1,42 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước; Nhật Bản đạt trị giá 976 triệu USD, tăng 14,5%; Trung Quốc đạt trị giá 915 triệu USD, tăng 71,8%; …

Hàng thủy sản: Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam trong tháng 7/2017 đạt 796 triệu USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong 7 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã xuất khẩu 4,38 tỷ USD hàng thủy sản, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước, tương đương tăng 707 triệu USD về số tuyệt đối

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu hàng thủy sản từ Việt Nam tính đến hết tháng 7/2017 với tổng kim ngạch đạt 790 triệu USD, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong 7 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu hàng thủy sản sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh, đạt 543 triệu USD, tăng 57,1% so với 7 tháng/2016.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Đạt trị giá xuất khẩu trong tháng là gần 599 triệu USD, giảm 5,4% so với tháng 6/2017, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2017 đạt 4,25 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng/2017, gỗ và sản phẩm gỗ chủ yếu được xuất khẩu đi các thị trường sau: Hoa Kỳ với 1,78 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước; Trung Quốc với 628 triệu USD, tăng 17,7%; Nhật Bản với 584 triệu USD, tăng 5,9%; …

Tin tức xuất nhập khẩu
Tin tức hải quan
Tin tức ngành logistics
Tin tức kinh tế Việt Nam
Tin tức Logistics Việt Nam: http://scanwelllogistics.vn/vi/tin-tuc-nganh
Tin tức Logistics Thế Giới:  http://scanwelllogistics.vn/industry-news