Xuất khẩu hạt điều sang Mỹ tăng gần 40%

Xuất khẩu hạt điều sang Mỹ tăng gần 40%

Xuất khẩu hạt điều sang Mỹ tăng gần 40%

Trong 7 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã xuất khẩu 188.034 tấn hạt điều, trị giá 1,85 tỷ USD, giảm 1% về lượng nhưng tăng trên 25% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2016.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu hạt điều của Việt Nam. Biểu đồ: N.Hiền

Giá hạt điều xuất khẩu bình quân 7 tháng đầu năm 2017 tăng 27% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 9.842 USD/tấn.

Hạt điều của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Hoa Kỳ, với tổng kim ngạch đạt 679,67 triệu USD, chiếm 36,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Tiếp sau đó là thị trường Hà Lan chiếm 15,6% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước, đạt 288,02 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ. Thị trường Trung Quốc chiếm 11,7%, đạt 215,92 triệu USD, tăng 11,5%.

Trong 7 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu hạt điều sang phần lớn các thị trường đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có một số thị trường tăng mạnh như: Bỉ (tăng 95%, đạt gần 12 triệu USD); Nga (tăng gần 66%, đạt 30 triệu USD); Hà Lan (tăng 44%, đạt 288 triệu USD); Ấn Độ (tăng 40%, đạt 22 triệu USD).

Tuy nhiên, xuất khẩu hạt điều sang Pakistan và Hy Lạp lại sụt giảm mạnh, với mức giảm tương ứng 54% và 53% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin tức xuất nhập khẩu
Tin tức hải quan
Tin tức ngành logistics
Tin tức kinh tế Việt Nam
Tin tức Logistics Việt Nam: http://scanwelllogistics.vn/vi/tin-tuc-nganh
Tin tức Logistics Thế Giới:  http://scanwelllogistics.vn/industry-news